Fair Development & Realisation

VDR Vastgoed staat voor Fair Development & Realisation. Een werkwijze gebaseerd op eerlijkheid, betrokkenheid en duurzaamheid. Fair waar het gaat om de manier waarop we zaken doen. Fair waar het gaat om het milieu. Fair waar het gaat om uw en onze werknemers.

Fair zaken doen

VDR Vastgoed wil bekend staan als een eerlijke en betrouwbare partner. Zowel voor onze opdrachtgevers als voor onze partners. We geloven in een transparante en nuchtere samenwerking. We combineren ons bewezen vakmanschap, we bestaan immers al meer dan 100 jaar, met onze kennis van de laatste ontwikkelingen. Die combinatie zetten wij in om u vakkundig te kunnen adviseren bij de ontwikkeling van uw bedrijfshuisvesting.

Fair voor het milieu

De huidige tijd vraagt om een andere visie op projectontwikkeling. In de maatschappij heerst steeds meer het besef van de essentie van duurzaam ondernemen. Het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, het kundig verwerken van afvalstoffen en het bewustzijn van de gezondheid van uw en onze werknemers staat voor ons voorop. Als het gaat om duurzaamheid zoekt VDR Vastgoed altijd de balans tussen het belang van het milieu en het belang van u als ondernemer. We doen dat door in de ontwikkelingsfase van uw gebouw te bekijken waar toepassingen mogelijk zijn die de impact op het milieu minimaliseren en er tegelijkertijd voor zorgen dat uw onderneming optimaal kan functioneren. Waar nodig maken wij milieuzaken bespreekbaar, maar we doen dat altijd adviserend.

Fair voor uw en onze mensen

VDR Vastgoed kent een bijzondere eigendomsstructuur. De aandelen van ons bedrijf zijn ondergebracht in een stichting, waarvan de meerderheid van het bestuur bestaat uit onze eigen medewerkers. Deze collectieve wijze waarop werknemersparticipatie is vormgegeven is een constructie, die niet het persoonlijk gewin van individuen als doel heeft, maar de continui╠łteit van ons bedrijf en de handhaving van de werkgelegenheid. Daarbij sponsoren wij maatschappelijke doelen. De mate van toewijding en sociale betrokkenheid van onze mensen is dan ook groot. Logisch gevolg is een zeer grote mate van betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw huisvesting. Het zit in onze genen om altijd 100% te geven waar het kan. Wij willen het beste voor u en uw medewerkers.